ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549

Quick Search
Acepromazine-Propofol Anesthesia In Rabbits [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2004; 26(1): 1-6

Acepromazine-Propofol Anesthesia In Rabbits

Nusret Apaydın1, Ümit Kaya1, Bahattin Koç2, Akife Kaya3
1Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anesteziyoloji Reanimasyon, Kayseri
3Başkent Üniversitesi Deneysel Hayvanları Üretim ve Araştırma Merkezi, Ankara

Aim: In this study, we aimed to evaluate the acepromazine-propofol anesthesia in rabbits.

Material and Methods: Five New Zealand white rabbits, 3 months of age and 1.400-2.000 g in weight are included in the study. Acepromazine (10 mg/kg, im) was administered for premedication anesthesia and propofol (10 mg/kg, iv) was maintained fifteen minutes following administration via v. auricularis lateralis. Intermittent arterial blood samples were taken from left femoral arteria at predetermined intervals (0,20,30,40 minutes) before and after anesthesia, and the pH, pCO2, pO2 and O2 saturations levels measured. Data concerning reflexes, pain and physiological parameters (heart rate, respiration rate, body temperature) were recorded at the pre-determined intervals. The duration of anesthesia, maintaining sternal recumbency and standing position were also recorded.

Results: Mean anesthesia time, sternal recumbency time and standing time were recorded as 14.40 min±1.12 min, 33.20 min±2.47 minand 47.00 min±5.15 min, respectively. No statistically significant differences were determined for pCO2 and pO2 (p>0.05). However, a decrease in respiration rate (p<0.05), and an increase in heart rate (p<0.01) and O2 saturation (p<0.05) were considered to be statistically significant.

Conclusion: Acepromazine and propofol anesthesia maintained superficial and short term anesthesia in rabbits and were evaluated as a suitable procedure for anesthesia induction or as appropriate during simple surgical techniques.

Keywords: Acepromazine, Anesthesia, Laboratory animals, Propofol, Rabbits

Tavşanlarda Acepromazine-Propofol Anestezisi

Nusret Apaydın1, Ümit Kaya1, Bahattin Koç2, Akife Kaya3
1Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anesteziyoloji Reanimasyon, Kayseri
3Başkent Üniversitesi Deneysel Hayvanları Üretim ve Araştırma Merkezi, Ankara

Amaç: Bu çalışmada tavşanlarda acepromazine (Vetranquil)-propofol (Diprivan) anestezisinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Materyal ve Metod: Ağırlıkları 1400-2000 gr arasında değişen, 3 aylık, 5 Yeni Zelanda tavsanı kullanıldı. Hayvanlarda, acepromazine (10mg/kg,im) 15 dakika sonra da propofol (10mg/kg,iv) vena auricularis lateralis'ten uygulandı. Anestezi öncesi ve anestezi sonrasında (0,20,30,40 dakikalarda) sol a. femoralis'ten kan alınarak pH,pCO2,pO2,O2 saturasyonu, ayrıca bu periyotlarda kalp atım sayısı, solunum sayısı, vücut ısısı, ağrı bulguları, refleksler ve anestezi, göğüs üzerine yatabilme ve tamamen ayakta durabilme süreleri yönünden değerlendirildi.

Bulgular: Ortalama anestezi süresi 14.40 dk ± 1.12 dk; göğüs üzerine yatabilme süresi 33.20 dk ± 2.47 dk ve ayakta durabilme süresi 47.00 dk ± 5.15 dk olarak belirlendi. Belirtilen periyodlarda alınan arteriyel kan örneklerinde pCO2 ve pO2 değerlerinde farklılık (p>0.05) önemsiz olarak gözlenmiştir. Solunum oranındaki düşüş (p<0.05) ile kalp atım sayısı (p<0.01) ve O2 saturasyonundaki (p<0.05) artıs ise önemli bulunmuştur.

Sonuç: Tavşanlarda acepromazine-propofol anestezisinin oldukça kısa süreli ve yüzeysel anestezi sağladığı gözlenmiş, basit cerrahi girişimler sırasında uygulanabilecek ya da indüksiyon anestezisine olanak sağlayabilecek bir anestezi uygulaması olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Acepromazine, Anestezi, Deney hayvanları, Propofol, Tavşan

Nusret Apaydın, Ümit Kaya, Bahattin Koç, Akife Kaya. Acepromazine-Propofol Anesthesia In Rabbits. Erciyes Med J. 2004; 26(1): 1-6

Corresponding Author: Nusret Apaydın
LookUs & Online Makale