ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549

Quick Search
The Use of Induced Pluripotent Stem Cells in Medicine [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2012; 34(4): 184-187 | DOI: 10.5152/etd.2012.49

The Use of Induced Pluripotent Stem Cells in Medicine

Şefik Güran, Zehra Dilşad Çoban
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Induced pluripotent stem cells with self renewal and differentiation abilities were established from mature cells by transcription factors. These cells may be used in regenerative medicine as embryonic stem cells. Recently a mutated gene in a cell obtained from a mouse which had a genetic disease was corrected by gene targeting techniques. These cells were converted into induced pluripotent stem cell by using transcription factor genes and transferred into the same mouse. As a result, the clinical findings of genetic disease mostly disappeared in the mouse. In this manuscript, the new uses of induced pluripotent stem cells in medicine were discussed.

Keywords: Embryonal carcinoma stem cells, induced pluripotent stem cell, regenerative medicine, gene

Uyarılmış Pluripotent Kök Hücrelerin Tıpta Kullanımı

Şefik Güran, Zehra Dilşad Çoban
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Kendinin benzerini oluşturma ve tüm hücrelere farklılaşma özellikleri olan indüklenmiş pluripotent kök hücreler, fare olgun hücresinden transkripsiyon faktörleri eklenerek oluşturulur. Bu hücrelerin rejeneratif tıpta embriyonal kök hücre gibi kullanılabilme özelliği vardır. Son olarak yapılan bir çalışmada genetik bir hastalığa sahip fareden alınan hücredeki mutant bir gen, hedef geni düzelten teknoloji kullanılarak düzeltilmiştir.
Bu hücre transkripsiyon faktör genleri aktarılarak indüklenmiş pluripotent kök hücre formuna döndürülmüş ve elde edilen hücreler aynı hasta fareye aktarılmıştır. Sonuçta farede genetik hastalığa ait klinik bulguların çoğunlukla düzeldiği görülmüştür. Bu yazıda uyarılmış pluripotent kök hücrelerin tıpta kullanımı konusundaki yeni gelişmeler ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Embriyonal karsinom kök hücreleri, uyarılmış pluripotent kök hücreler, rejeneratif tıp, gen

Şefik Güran, Zehra Dilşad Çoban. The Use of Induced Pluripotent Stem Cells in Medicine. Erciyes Med J. 2012; 34(4): 184-187

Corresponding Author: Şefik Güran, Türkiye
LookUs & Online Makale