ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549

Quick Search
Macrodactyly: Radiologic Findings of A Rare Anomaly [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2004; 26(1): 44-47

Macrodactyly: Radiologic Findings of A Rare Anomaly

Selcen Orhan1, Murat Baykara1, Mustafa Öztürk1, İrfan Özyazgan2
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kayseri Radyoloji, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kayseri Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Kayseri

Macrodactyly or megalodactyly is a rare congenital anomaly of the extremities, with enlargement of one or several digits of the hands or feet. We report on a 39-year-old woman with unilateral macrodactyly of the first and second fingers, a local plantar soft tissue lump, an abnormally shaped phalanges, and degenerative articular changes in radiographs of the affected fingers of the right hand. The clinical, pathologic and radiologic findings are discussed and a review of the literature is provided.

Keywords: Congenital hand deformity, MRI

Makrodaktili: Nadir Bir Patolojinin Radyolojik Bulguları

Selcen Orhan1, Murat Baykara1, Mustafa Öztürk1, İrfan Özyazgan2
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kayseri Radyoloji, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kayseri Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Kayseri

Makrodaktili veya megalodaktili el ya da ayağın bir veya birkaç parmağının büyümesi ile izlenen nadir bir konjenital anomalidir. Otuz dokuz yaşında kadın olguda sağ el birinci ve ikinci parmağı etkileyen aynı tarafta lokal plantar yumuşak doku artışı oluşturan makrodaktili görünümü vardı. Etkilenen falankslarda anormal şekil ve dejeneratif artiküler değişiklikler saptandı. Bu yazıda makrodaktilinin klinik, patolojik ve radyolojik bulguları literatür eşliğinde sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Konjenital el anomalisi, MRG

Selcen Orhan, Murat Baykara, Mustafa Öztürk, İrfan Özyazgan. Macrodactyly: Radiologic Findings of A Rare Anomaly. Erciyes Med J. 2004; 26(1): 44-47

Corresponding Author: Selcen Orhan
LookUs & Online Makale