ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549

Quick Search
A Case of Neonatal Bilateral Vocal Cord Paralysis Presenting with Stridor [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2012; 34(4): 188-190 | DOI: 10.5152/etd.2012.50

A Case of Neonatal Bilateral Vocal Cord Paralysis Presenting with Stridor

Dilek Sarıcı1, Mustafa Ali Akın1, Ali Yıkılmaz2, Mustafa Akçakuş1
1Department of Neonatology, Faculty of Medicine, Erciyes University, Kayseri, Turkey
2Department of Radiology, Faculty of Medicine, Erciyes University, Kayseri, Turkey

Stridor is an alarming and life-threatening clinical sign that requires an immediate, thorough and careful physical examination. Treatment varies according to pathology. Vocal cord paralysis is the second most common cause of neonatal stridor. A 12-day-old neonate was admitted with complaints of cough, respiratory distress and stridor, which did not improve with supportive therapy. Severe edema, vascularization and bilateral
vocal cord paralysis were observed in the larynx during laryngoscopy. A tracheostomy tube was inserted. The patient had noisy breathing, however feeding and other activities returned to normal. Vocal cord paralysis should be considered if stridor is observed in a neonate.

Keywords: Neonate, stridor, vocal cord paralysis

Stridor ile Ortaya Çıkan Bir Neonatal Bilateral Vokal Kord Paralizisi

Dilek Sarıcı1, Mustafa Ali Akın1, Ali Yıkılmaz2, Mustafa Akçakuş1
1Department of Neonatology, Faculty of Medicine, Erciyes University, Kayseri, Turkey
2Department of Radiology, Faculty of Medicine, Erciyes University, Kayseri, Turkey

Stridor uyarıcı, yaşamı tehdit eden, acil ve tam bir fizik muayene gerektiren bir klinik bulgudur. Tedavisi altta yatan patolojiye göre değişir. Vokal kord paralizisi yenidoğanda stridor sebepleri arasında ikinci sıklıkta yer alır. On iki günlük bir yenidoğan öksürük, solunum sıkıntısı ve stridor şikayetleri ile getirildi ve bu şikayetler destek tedavisine cevap vermedi. Direkt laringoskopide larinkste şiddetli ödem, vaskülarizasyon ve bilateral
vokal kord paralizisi saptandı. Trakeostomi tüpü yerleştirildi. Hasta gürültülü nefes alıp veriyordu fakat beslenme ve diğer aktiviteleri normale döndü. Stridor saptanan bir yenidoğanda vokal kord paralizi olabileceği düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, stridor, vokal kord paralizisi

Dilek Sarıcı, Mustafa Ali Akın, Ali Yıkılmaz, Mustafa Akçakuş. A Case of Neonatal Bilateral Vocal Cord Paralysis Presenting with Stridor. Erciyes Med J. 2012; 34(4): 188-190

Corresponding Author: Dilek Sarıcı, Türkiye
LookUs & Online Makale