ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549

Quick Search
Serum Mda and Aopp Levels In Age Related Macular Degeneration [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2004; 26(1): 7-11

Serum Mda and Aopp Levels In Age Related Macular Degeneration

Gülden Başkol1, Sarper Karaküçük2, Ayşe Öner2, G. Ertuğrul Mirza2, Derya Koçer1
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları, Kayseri

Purpose: Our aim was to reveal advanced oxidation protein products (AOPP), novel marker of oxidative stress as markers of protein oxidation, as well as malondialdehyde (MDA) levels as a marker of lipid peroxidation in age-related macular degeneration (AMD).

Material and Methods: Serum MDA and AOPP levels were measured in 27 patients with AMD and 10 healthy subjects. Serum MDA levels and oxidative stress biomarker, AOPP levels, were measured spectrophotometrically.

Results: When compared with healthy controls, MDA levels were found to be significantly higher in AMD patients (p<0.001); serum AOPP levels of patients with AMD did not show a statistically significant difference (p >0.05).

Conclusion: Increased MDA levels could indicate that lipid peroxidation might be implicated in the pathophysiology of AMD.

Keywords: Malondialdehyde, protein oxidation, age related maculopathy

Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunda Serum Mda ve Aopp Düzeyleri

Gülden Başkol1, Sarper Karaküçük2, Ayşe Öner2, G. Ertuğrul Mirza2, Derya Koçer1
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları, Kayseri

Amaç: Bu çalışmada yaşa bağlı makula dejenerasyonu (AMD) hastalarında protein oksidasyonunun yeni bir belirleyicisi olan ileri okside protein ürünleri (AOPP) düzeyi ile lipid peroksidasyon göstergesi olan malondialdehit (MDA) düzeylerinin ölçülmesi amaçlandı.

Materyal metod: Serum MDA ve AOPP düzeyleri 27 AMD'li hasta ve 10 sağlıklı bireyde ölçüldü. Serum MDA ve AOPP düzeylerinin ölçümünde spektrofotometrik yöntem kullanıldı.

Bulgular: MDA düzeyleri, hasta grubunda anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.001); AOPP düzeyleri açısından hasta ve kontrol grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p >0.05).

Sonuç: AMD hastalarında tespit edilen yüksek MDA düzeyleri, bu hastalığın patogenezinde lipid peroksidasyonunun rol oynayabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Malondialdehit, protein oksidasyonu, yaşa bağımlı makülopati

Gülden Başkol, Sarper Karaküçük, Ayşe Öner, G. Ertuğrul Mirza, Derya Koçer. Serum Mda and Aopp Levels In Age Related Macular Degeneration. Erciyes Med J. 2004; 26(1): 7-11

Corresponding Author: Gülden Başkol
LookUs & Online Makale