ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549

Quick Search
Unusual Pathologic Findings Associated with Multiple Endocrine Neoplasia Syndrome-1: Undescended Parathyroid Gland Hyperplasia and Mesenteric Cyst [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2012; 34(4): 191-193 | DOI: 10.5152/etd.2012.51

Unusual Pathologic Findings Associated with Multiple Endocrine Neoplasia Syndrome-1: Undescended Parathyroid Gland Hyperplasia and Mesenteric Cyst

Ümmühan Abdülrezzak1, Mustafa Kula1, Alper Akçan2, Fatih Tanrıverdi3, Gülşah Elbüken3
1Department of Nuclear Medicine, Faculty of Medicine, Erciyes University, Kayseri, Turkey
2Department of General Surgery, Faculty of Medicine, Erciyes University, Kayseri, Turkey
3Department of Endocrinology, Faculty of Medicine, Erciyes University, Kayseri, Turkey

Although gastro-entero-pancreatic tumors constitute main clinical features of multiple endocrine neoplasia type 1 (MEN1), mesenteric cyst has not previously been recognized clinically as part of this syndrome. We report here a woman who presented with combination of mesenteric cyst that was removed surgically and undescended hyperplastic parathyroid gland located in the superior cervical region. This case illustrates that mesenteric cyst, like other gastro-entero-pancreatic tumors, may be part of MEN1. Superior cervical and submandibular areas should be investigated carefully for any uptake when evaluating patients with sestamibi scintigraphy for parathyroid diseases because of potential conflict with salivary glands uptake of sestabimi.

Keywords: Mesenteric cyst, multiple endocrine neoplasia Type 1, parathyroid glands, scintigraphy

Multipl Endokrin Neoplazı Sendrom-1 ile İlgili Alışılmadık Patolojik Bulgular: İnmemiş Paratiroid Hiperplazi ve Mezenterik Kist

Ümmühan Abdülrezzak1, Mustafa Kula1, Alper Akçan2, Fatih Tanrıverdi3, Gülşah Elbüken3
1Department of Nuclear Medicine, Faculty of Medicine, Erciyes University, Kayseri, Turkey
2Department of General Surgery, Faculty of Medicine, Erciyes University, Kayseri, Turkey
3Department of Endocrinology, Faculty of Medicine, Erciyes University, Kayseri, Turkey

Gastro-enteropankreatik tümörler Multipl Endokrin Neoplazi 1’in (MEN1) başlıca klinik bulgusu olmasına rağmen mezenterik kist daha önce bildirilmemiştir. Bu yazıda, MEN1’li bir kadın hastada cerrahi olarak çıkarılan mezenterik kist ile nadir olarak görülen süperiyor servikal yerleşimli inmemiş hiperplastik paratiroid bezi birlikteliğini sunuyoruz. Bu olgu sunumu MEN1’in olağan olmayan klinik sunumu hakkında olup diğer gastroenteropankreatik tümörler gibi mezenterik kistin de MEN1’in birer komponenti olabileceğini göstermektedir. Paratiroid hastalıkları için sestamibi ile yapılan bir paratiroid sintigrafisinde tükrük bezlerindeki fizyolojik tutulumlar nedeniyle değerlendirilmesi zor olan süperiyor servikal ve submandibular alanlar, inmemiş paratiroid bezler açısından özellikle aranmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Mezenterik kist, multipl endokrin neoplazi Tip1, paratiroid bezi, sintigrafi

Ümmühan Abdülrezzak, Mustafa Kula, Alper Akçan, Fatih Tanrıverdi, Gülşah Elbüken. Unusual Pathologic Findings Associated with Multiple Endocrine Neoplasia Syndrome-1: Undescended Parathyroid Gland Hyperplasia and Mesenteric Cyst. Erciyes Med J. 2012; 34(4): 191-193

Corresponding Author: Ümmühan Abdülrezzak, Türkiye
LookUs & Online Makale