ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549

Quick Search
Ischemic Stroke: Impairment And Disability [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2004; 26(1): 19-24

Ischemic Stroke: Impairment And Disability

Ferhan Soyuer1, Melek Özarslan1, Ali Soyuer2
1Erciyes Üniversitesi Halil Bayraktar SHMYO Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji, Kayseri

Objective: To describe the association between impairment and disability in patients with acute ischemic stroke.

Method: Totaly 100 patients with ischemic stroke were assessed at Erciyes University Hospital Department of Neurology. The Rivermead Motor Assessment (RMA) was used to measure impairment and the Functional Independence Measure (FIM) was used to measure disability. The assessments were made at 7-10 days and 3 months during poststroke period.

Results: RMA correlated significantly with FIM at 7-10 days and 3 months.

Conclusion: Stroke-related impairment and disability are significantly correlated with each other.

Keywords: Disability, Impairment, Rehabilitation, Stroke

İskemik İnme: Nörolojik Kayıp ve Özürlülük

Ferhan Soyuer1, Melek Özarslan1, Ali Soyuer2
1Erciyes Üniversitesi Halil Bayraktar SHMYO Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji, Kayseri

Amaç: İskemik inmeli olgularda nörolojik kayıp ve özürlülük arasındaki ilişkiyi açıklamak

Metod: Erciyes Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı'nda yatmakta olan toplam 100 akut iskemik inmeli olgu değerlendirmeye alınmıştır. Nörolojik motor kaybı degerlendirmek için Rivermead motor değerlendirmesi (RMA), özürlülüğü degerlendirmek içinde Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği (FIM) kullanılmıştır. Değerlendirmeler stroke sonrası 7-10 günlerde ve 3.ayda yapılmıştır.

Bulgular: RMA, FIM ile hem ilk hemde 3.aydaki değerlendirmelerde anlamlı bir ilişki çıkmıştır.

Sonuç: İnme ile ilişkili nörolojik kayıp ve özürlülük önemli oranda birbiri ile ilişkilidir.

Anahtar Kelimeler: İnme, Nörolojik motor kayıp, Özürlülük, Rehabilitasyon

Ferhan Soyuer, Melek Özarslan, Ali Soyuer. Ischemic Stroke: Impairment And Disability. Erciyes Med J. 2004; 26(1): 19-24

Corresponding Author: Ferhan Soyuer
LookUs & Online Makale