ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549

Quick Search
Ocular Clinical Electrophysiology [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2004; 26(1): 33-38

Ocular Clinical Electrophysiology

Ayşe Öztürk Öner
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kayseri Göz Hastalıkları, Kayseri

Electrophysiologic tests in ophthalmology are objective diagnostic methods that are used to demonstrate the functional disturbances of visual pathways beginning from retinal pigment epithelium up to the occipital cortex. Investigations about electrophysiology are increasing all over the world and the importance of these tests in ophthalmology is getting greater. In this paper electrophysiological tests and their indications are evaluated.

Keywords: Electrophysiologic tests, Ophthalmology

Oküler Klinik Elektrofizyoloji

Ayşe Öztürk Öner
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kayseri Göz Hastalıkları, Kayseri

Oftalmolojide kullanılan elektrofizyolojik yöntemler retina pigment epitelinden oksipital kortekse kadar tüm görme yollarındaki fonksiyon bozukluklarını ortaya çıkaran objektif tanı yöntemleridir. Elektrofizyolojik muayene tekniklerinin oftalmolojideki yeri giderek önem kazanmakta ve bu konulardaki araştırmalar da bütün dünyada artmaktadır. Bu yazıda elektofizyolojik testler ve kullanım alanları değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Elektrofizyolojik testler, Oftalmoloji

Ayşe Öztürk Öner. Ocular Clinical Electrophysiology. Erciyes Med J. 2004; 26(1): 33-38

Corresponding Author: Ayşe Öztürk Öner
LookUs & Online Makale