ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549

Quick Search
A New Technique For Volume Measurement of Asymmetrical Breasts [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2006; 28(1): 13-18

A New Technique For Volume Measurement of Asymmetrical Breasts

Safvet Örs
Specialist, Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Güneş Hospital, Kayseri / Turkey

Purpose: Accurate measurement of the differences in volume between breasts is extremely important. To enable surgeons to base their estimation on an objective evaluation, we have developed a simple method based on an inflatable mammary prosthesis.

Patient and Methods: In our method we used a round expander and a commercial mammometer developed by Tegtmeier. The round expander was placed around asymmetrical and symmetrical breasts, through the suprapectoral or subpectoral method. The round expander was filled with saline to the level of normal breast volume. The volume of the saline used was measured and added to the expander tare. The total volume of the expander tare and the measured saline shows the difference in volume between the two breasts. We have used our method on 4 cases of asymmetrical and 10 cases of symmetrical breasts.

Conclusion: This method allows the measurement of the volume differences of asymmetric breasts and also helps the surgeon to estimate the size of prosthesis to be used in augmentation mammoplasty.

Keywords: Asymmetry, Breast, Mammoplasty

Asimetrik Göğüs Hacim Ölçümleri İçin Yeni Bir Teknik

Safvet Örs
Specialist, Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Güneş Hospital, Kayseri / Turkey

Amaç: Asimetrik meme cerrahisinde memeler arasındaki gerçek hacim farkının ortaya konması son derece önemlidir. Farkın objektif değerlendirilmesi için şişirilebilir meme protezlerini baz alarak basit bir yöntem geliştirdik.

Hastalar ve Yöntem: Geliştirilen yöntemde Tegtmeier tarafından geliştirilen mamometre ve yuvarlak expander kullanıldı. Yuvarlak expander simetrik veya asimetrik memeye subpektoral veya subrapektoral yolla yerleştirildi. Bu expander normal taraf meme hacmi kadar serumla şişirildi. Kullanılan serum hacmine expander hacmi eklenerek iki meme arasındaki hacim farkı elde edildi. Bu teknik 4 asimetrik ve 10 simetrik meme büyütme hastasında kullanıldı.

Sonuç: Sunulan yöntemin meme büyütme ameliyatlarında kullanılacak protez boyutunu tahmin etmede ve asimetrik memeler arasındaki farkı hesaplamada cerrahlara yardımcı olacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Asimetri, Meme, Meme ameliyatı

Safvet Örs. A New Technique For Volume Measurement of Asymmetrical Breasts. Erciyes Med J. 2006; 28(1): 13-18

Corresponding Author: Safvet Örs
LookUs & Online Makale