ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549

Quick Search
Intravenous Catheter Infections In Patient With Hematological Malignancy [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2004; 26(1): 25-32

Intravenous Catheter Infections In Patient With Hematological Malignancy

Fevziye Altuntaş1, Orhan Yıldız2, Ali Ünal1
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Kayseri

Central venous catheters are being used more often in hematology-oncology departments recently. Catheter related complications, especially catheter infections are also increasing. In this review, description as well as epidemiology, pathogenesis, microbiological features, therapy and proflactic measurement of catheter related infections are revised under the light of the literature.

Keywords: Central catheterization, infection, Medical oncology

Hematolojik Maligniteli Hastalarda İntravenöz Kateter İnfeksiyonları

Fevziye Altuntaş1, Orhan Yıldız2, Ali Ünal1
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Kayseri

Son yıllarda, hematoloji-onkoloji ünitelerinde santral venöz kateterler daha sık kullanılmaktadır. Kateter ile ilişkili komplikasyonlar ve özellikle kateter infeksiyonu görülme sıklığı da artmaktadır. Bu derlemede kateter infeksiyonu tanımları, epidemiyolojisi, patogenez, mikrobiyolojik özellikler, tedavi ve proflaktik önlemler son literatür ışığında gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İnfeksiyon, Medikal onkoloji, Santral kateterizasyon

Fevziye Altuntaş, Orhan Yıldız, Ali Ünal. Intravenous Catheter Infections In Patient With Hematological Malignancy. Erciyes Med J. 2004; 26(1): 25-32

Corresponding Author: Fevziye Altuntaş, Türkiye
LookUs & Online Makale