ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549

Quick Search
Erciyes Medical Journal Comparison of the Cervical Culture Results in Preterm Labor and Premature Rupture of Membranes [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2012; 34(4): 174-177 | DOI: 10.5152/etd.2012.47

Comparison of the Cervical Culture Results in Preterm Labor and Premature Rupture of Membranes

Şevki Çelen, Reyyan Özcan Temizkan, Elif Gül Yapar Eyi, Tuğban Seçkin, Sibel Saygan, Mehmet Şahin Özkan
Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Ankara, Türkiye

Objective: To analyze the cervical culture results of pregnant women who present with normal pregnancy, preterm labor and premature rupture of membranes.
Material and Methods: This study was prospectively done on 439 patients who were admitted to our hospital between January and November 2010. One hundred twenty-one were normal term pregnancies, 170 were preterm labor and 148 of them had premature rupture of membranes. The age range of the patients was 24-32 age, they were non-smokers and the mean body mass index is between 20 and 27. There was not additional disease in these patients in pre-pregnancy or pregnancy. p<0.05 was considered statistically significant.
Results: Detected colonization in culture was 14.9%, 41.8%, 30.4 for normal pregnancy, preterm labor and premature rupture of membranes respectively. The most common microorganism was Escherichia coli for all groups. Colonization of microorganisms in preterm labor was statistically significant compared with normal pregnancy (p<0.001, odds ratio (OR) 4.1; 95% confidence interval (CI) 2.284-7.375). Colonization of microorganisms was also statistically significant for pregnant women with premature rupture of the membranes (p=0.003, OR 2.5; 95% CI 1.357-4.606).
Conclusion: Colonization in cervical culture for preterm labor and premature rupture of membranes was statistically higher compared with normal pregnancy.

Keywords: Culture, preterm labor, premature rupture of membrane

Preterm Eylem ve Erken Membran Rüptüründe Servikal Kültür Sonuçlarının Karşılaştırılması

Şevki Çelen, Reyyan Özcan Temizkan, Elif Gül Yapar Eyi, Tuğban Seçkin, Sibel Saygan, Mehmet Şahin Özkan
Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Ankara, Türkiye

Amaç: Normal gebeler ile preterm eylem ve prematür membran rüptürü olan gebelerin servikal kültür sonuçlarının ilişkilendirilmesi.
Gereç ve Yöntemler: Çalışma hastanemize Ocak 2010-Kasım 2010 tarihleri arasında başvuran hastalarda prospektif olarak yapılmıştır. 439 gebe değerlendirilmeye alınmıştır. Bunlardan 121’i normal gebelik, 170’i preterm eylem, 148’i prematür membran rüptürüydü. Bu 439 hasta 24-32 yaş grubunda, sigara içmeyen ve vücut kitle indeksi 20-27 arasında olan gebelerdi. Bu hastaların gebeliğinde veya öncesinde herhangi bir ek hastalığı bulunmamaktaydı. p<0,05 için sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
Bulgular: Kültürde tespit edilen üreme sırasıyla normal gebelik grubunda %14,9, preterm eylem de %41,8, prematür membran rüptüründe %30,4’dür. Her üç grupta da en çok saptanan mikroorganizma Escherichia coli (E. coli) olmuştur. Normal gebelik grubuna göre preterm eylemde üreme istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,001, odds ratio (OR) 4,1; %95 güvenlik aralığı (CI) 2,284-7,375). Yine prematür membran
rüptürü olanlarda üreme anlamlı bulunmuştur (p=0,003; OR 2,5; %95 CI 1,357-4,606).
Sonuç: Preterm eylem ve prematür membran rüptüründe servikal kültürde üreme normal gebelere göre yüksek bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: doğum, erken membran rüptürü, kültür

Şevki Çelen, Reyyan Özcan Temizkan, Elif Gül Yapar Eyi, Tuğban Seçkin, Sibel Saygan, Mehmet Şahin Özkan. Comparison of the Cervical Culture Results in Preterm Labor and Premature Rupture of Membranes. Erciyes Med J. 2012; 34(4): 174-177

Corresponding Author: Reyyan Özcan Temizkan, Türkiye
LookUs & Online Makale