ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Menstrual Cycle Patterns of College Students in Gorgan–Northeast of Iran: Identify Its Association with Sociodemographic Factors [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2009; 31(4): 331-338

Menstrual Cycle Patterns of College Students in Gorgan–Northeast of Iran: Identify Its Association with Sociodemographic Factors

Anneh Mohammad Gharravi
Department of Anatomy School of Medicine Gorgan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran

Purpose: The menstrual cycle is used as a sign of women’s health. Objective of study is determining the current menstrual patterns of students in Gorgan –Northeast of Iran, and evaluation of affecting factors on the cycle.
Material and Methods: The study participants included 106 college student, females aged 18-30 that filled a questionnaire to detect the menstrual pattern, affecting factors on menstrual cycle. Main outcomes of variables compared using ANOVA. Logistic regression was used to model factors for menstrual regularity.
Results: The mean ± SD age, menstruation lengths, age at menarche in student girls were 20.58±2.13, 28.02±1.88 and 13.53±1.30, respectively. 59.2% of girls had age 20-25 and 39.8% of these students had normal cycle. Also of 53.4 % of students with normal cycle, 31.8% of students had body mass index 20-24.99. Age at menarche of 56.8% of all participants was 13-14 years. Comparison of regression coefficients between factors and reported menstrual patterns shows similar results for students of all categories of menstrual cycle.
Conclusion: This study provides a look at negative correlation of menstrual cycle's length with factors in college students of Gorgan – Northeast of Iran and points to importance of racial differences.

Keywords: Body Mass Index; Menarche; Menstrual Cycle; Physical Activity, Stress

İranın Kuzeydoğusu Gorgan'da Üniversite Öğrencilerinde Cinsel Döngü Kalıbı: Sosyodemografik Faktörler ile İlişkisi

Anneh Mohammad Gharravi
Department of Anatomy School of Medicine Gorgan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran

Amaç: Cinsel döngü kadın sağlığının bir işareti olarak kullanılmaktadır. Sunulan çalışmanın amacı İranın Kuzeydoğusunda, Gorgan’da cinsel döngü kalıbının belirlenmesi ve döngüyü etkileyen faktörlerin değerlendirilmesidir.
Yöntem ve Gereçler: Çalışmaya yaşları 18-30 arasında değişen 30 üniversite öğrencisi kadın katıldı ve onlara cinsel döngü kalıbını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek üzere bir anket doldurtuldu. Değişkenler ANOVA testi kullanılarak karşılaştırıldı. Cinsel döngü düzenliliği Logistik Regresyon testleri ile analiz edildi.
Bulgular: Katılımcıların ortalama yaş ve standart sapmaları, cinsel döngü süresi ve menarj yaşları 20,58±2,13, 28,02±1,88 ve 13,53±1,30 olarak bulundu. Katılımcıların % 59,2’si 20-25 yaşları arasındaydı ve bunların % 39,8’inde cinsel döngü normaldi. Katılımcıların % 53,4’ü normal cinsel döngüye sahip idi ve % 31,8’inde Vücüt kitle indeksi 20-24,99 arasında idi. Katılımcıların % 56,8’inde menarj yaşı 13-14 yıl idi. Bildirilen cinsel döngü kalıplaru ve faktörler arasındaki regresyon sabitelerinin karşılaştırması cinsel döngünün tüm kategorilerindeki katılımcılar için benzer sonuçlar verdi.
Sonuç: Sunulan çalışma İranın Kuzeydoğusunda Gorgan’da yaşayan üniveriste öğrencilerinde cinsel döngü ile negativ ilişkili fakörlere bir bakış açısı sağlamakta ve ırksal farklılığın önemine işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Cinsel Döngü; Fiziksel Aktivite; Menarj; Stres; Vücut Kitle İndeksi

Anneh Mohammad Gharravi. Menstrual Cycle Patterns of College Students in Gorgan–Northeast of Iran: Identify Its Association with Sociodemographic Factors. Erciyes Med J. 2009; 31(4): 331-338

Corresponding Author: Anneh Mohammad Gharravi, Türkiye
LookUs & Online Makale