ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
An Arachnoidal Cystoperitoneal Shunt Catheter Which Protruded Via Anus and Caused Subdural Empyema After Colonic Perforation: A Rare Complication [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2009; 31(4): 364-368

An Arachnoidal Cystoperitoneal Shunt Catheter Which Protruded Via Anus and Caused Subdural Empyema After Colonic Perforation: A Rare Complication

Boran Urfalı1, Bülent Akçora2, Gökhan Akdemir1, Gökhan Çavuş1, Özge Eriş2, Yurdal Serarslan1
1Department of Neurosurgery Mustafa Kemal University Medical Faculty
2Department of Pediatric Surgery Mustafa Kemal University, Hatay- Turkey

Ventriculoperitoneal (VP) and cystoperitoneal (CP) shunt insertion are common surgical treatment methods for hydrocephalus which allow the drainage of cerebrospinal fluid (CSF) into the peritoneal cavity. Although these procedures are safe and effective, they may lead to various intraabdominal complications including colonic perforation. Shunt related colonic perforations have high mortality and morbidity rate because of peritonitis and/or retrograde intracranial infections. We presented here a child who developed hemiparesis due to subdural abscess after colonic perforation.

Keywords: Arachnoid cyst, hydrocephalus; intestinal perforation; ventriculoperitoneal shunt

Kolon Perforasyonu Sonrasında Anüsten Sarkan ve Subdural Ampiyeme Neden Olan Araknoidal Kistoperitoneal Şant Kateteri: Nadir Bir Komplikasyon

Boran Urfalı1, Bülent Akçora2, Gökhan Akdemir1, Gökhan Çavuş1, Özge Eriş2, Yurdal Serarslan1
1Department of Neurosurgery Mustafa Kemal University Medical Faculty
2Department of Pediatric Surgery Mustafa Kemal University, Hatay- Turkey

Ventriküloperitoneal (VP) ve kistoperitoneal (KP) şant uygulaması, beyin omurilik sıvısının periton boşluğuna akışını sağlayan ve hidrosefali tadavisinde yaygın olarak kullanılan cerrahi bir yöntemdir. Güvenli ve etkili bir yöntem olmalarına rağmen nadiren, kolon perforasyonunun da içinde yer aldığı çeşitli batın içi komplikasyonlara neden olabilirler. Şantın neden olduğu kolon perforasyonu, peritonit ve/veya assendan intrakranial enfeksiyonlar nedeniyle mortalite ve morbititesi yüksek olan, nadir bir komplikasyondur. Burada, kolon perforayonu sonrasında oluşan subdural abse nedeniyle hemiparazi sekeli gelişen bir çocuk hasta sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Araknoid kist, Barsak perforasyonu; Hidrosefali; Ventrikuloperitoneal şant

Boran Urfalı, Bülent Akçora, Gökhan Akdemir, Gökhan Çavuş, Özge Eriş, Yurdal Serarslan. An Arachnoidal Cystoperitoneal Shunt Catheter Which Protruded Via Anus and Caused Subdural Empyema After Colonic Perforation: A Rare Complication. Erciyes Med J. 2009; 31(4): 364-368

Corresponding Author: Bülent Akçora
LookUs & Online Makale