ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
A Case of Parasitic Myoma Diagnosed By Immunohistochemistry [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2004; 26(4): 194-196

A Case of Parasitic Myoma Diagnosed By Immunohistochemistry

Mansur Kamacı1, Süleyman Özen2, Şahin Zeteroğlu2, Hayal Oral2, Muzaffer Şengül1, Ali Kolusarı1
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji, Van

A case of parasitic myoma diagnosed by immunohistochemistry is presented. The importance of histopathological and immumohistochemical procedures in the differential diagnosis of parasitic myoma from stromal tumors was discussed.

Keywords: Immunohistochemistry, Myom

İmmünhistokimyasal Yöntemler İle Tanısı Doğrulanan Bir Parazitik Leiomyama

Mansur Kamacı1, Süleyman Özen2, Şahin Zeteroğlu2, Hayal Oral2, Muzaffer Şengül1, Ali Kolusarı1
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji, Van

Bu çalışmada; parazitik myomun stromal tümörlerden ayırt edilmesinde histopatolojik ve immünohistokimyasal yöntemlerin önemini belirten bir olgu sunumu yapıldı.

Anahtar Kelimeler: İmmünohistokimyasal, Myom

Mansur Kamacı, Süleyman Özen, Şahin Zeteroğlu, Hayal Oral, Muzaffer Şengül, Ali Kolusarı. A Case of Parasitic Myoma Diagnosed By Immunohistochemistry. Erciyes Med J. 2004; 26(4): 194-196

Corresponding Author: Mansur Kamacı
LookUs & Online Makale