ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Declared Health Problems And Computer Use Characteristics of Computer Users [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2004; 26(4): 153-157

Declared Health Problems And Computer Use Characteristics of Computer Users

İskender Gün1, Ali Özer1, Eylem Ekinci2, Ahmet Öztürk1
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik, Kayseri

Aim: The aim of this research is to evaluate the stated health problems and environmental conditions of Erciyes University Medical Faculty Hospital personnel during regular computer use.

Material and Methods: Complaints of 83 personnel were evaluated with a questionnaire consisting 30 questions, and the work environment was evaluated and written down in the questionnaire by pollster.

Results: The stated complaints were mainly musculoskeletal, visual and mental. These problems increased with the daily duration of computer use. In addition, problems originating from work environment and negatively affecting computer users were very high.

Conclusion: In order to decrease the health problems of computer users, ergonomic deficiencies of work environment must be corrected and personnel educated with regard to healthy computer usage.

Keywords: Ergonomics, Training, computer user

Bilgisayarla Çalışan Kişilerin İfade Ettikleri Sağlık Sorunları Ve Bilgisayar Kullanım Özellikleri

İskender Gün1, Ali Özer1, Eylem Ekinci2, Ahmet Öztürk1
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik, Kayseri

Amaç: Bu çalısmanın amacı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde düzenli ve sürekli olarak bilgisayar ile çalışan personelin ifade ettikleri sağlık yakınmaları ve bilgisayarla çalışma ortamının değerlendirilmesidir.

Materyal ve Metod: Çalışmada, 83 personelin ifade ettikleri yakınmalar 30 soruluk bir anket ile sorgulanmış; çalışma ortamına ilişkin özellikler ise anketör tarafından değerlendirilerek anket formuna kaydedilmiştir.

Bulgular: Çalışmada ifade edilen en önemli yakınmalar; kas iskelet sistemi sorunları, görme sorunları ve ruhsal sorunlardır. Bu sorunların, günlük bilgisayar kullanım süresinin artması ile artış gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca, bilgisayarla çalışma ortamından kaynaklanan ve bilgisayar kullanıcılarının sağlıklarını olumsuz etkileyen faktörlerin de oldukça yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç: Bilgisayar kullanıcılarının sağlık sorunlarını azaltabilmek için, çalışma ortamındaki ergonomik eksikliklerin giderilmesi ve personelin sağlıklı bilgisayar kullanım ortamı konusunda eğitimin gerekli olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayar kullanıcıları, Ergonomi

İskender Gün, Ali Özer, Eylem Ekinci, Ahmet Öztürk. Declared Health Problems And Computer Use Characteristics of Computer Users. Erciyes Med J. 2004; 26(4): 153-157

Corresponding Author: İskender Gün
LookUs & Online Makale