ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
The Effect of Low Molecular Weight Heparin on Kidney Tissue of Rats Exposed to Carbon Tetrachloride [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2009; 31(4): 299-304

The Effect of Low Molecular Weight Heparin on Kidney Tissue of Rats Exposed to Carbon Tetrachloride

Aysel Kükner1, Bekir Uğur Ergür2, Fatma Töre3, Tülin Fırat1
1Department of Histology and Embryology Faculty of Medicine, Abant Izzet Baysal University, Gölköy-BOLU / Turkey
2Department of Histology and Embryology Faculty of Medicine, 9 Eylül University, Izmır, Turkey
3Department of Physiology Faculty of Medicine, Abant Izzet Baysal University, Gölköy-BOLU / Turkey

Purpose: Carbon tetrachloride (CCl4) is frequently used in the industry which has toxic effects on liver and kidney. Heparin is an antithrombotic drug, also an antifibrotic agent. In the present study, the effect of low molecular weight (LMW) heparin on kidney of low dose CCl4 exposed rats was examined by electron microscopy.
Material and Methods: Four groups were formed randomly from 18 adult male Spraque- Dawley rats: 1. Control: olive oil (1 ml) was given IP every other day (n=4). 2. CCl4: 0,25 ml/kg CCl4 was solved in olive oil and given IP every other day (n=5). 3.CCl4+LMW Heparin: CCl4 exposed rats were given subcutan 180 IU/kg LMW Heparin (n=4). (Enoxaparin sodium), everday for last 3 weeks. 4. LMW Heparin: Enoxaparin in same dose and period as group 3 was administrated to rats (n=5). Rats were sacrificed after 4 weeks period, kidney tissues were taken and weighted. Tissue samples were fixed in glutaraldehyde for EM. Thin sections were examined with Zeiss EM. Kruskal-Wallis statistical test were used.
Results: CCl4 caused damage in proximal tubul microvillus structure,increased basal infoldings and number of lisosoms and capillary dilatation in rat kidney.In LMW heparin+CCl4 given group,the kidney tissue was found near normal morphology.
Conclusion: In this study,chronically exposing of lowdose CCl4 were caused minimal changes in proximal tubule and glomerulus structure. Enoxaparin given groups were same with control. The following study will be performed with highdose CCl4.

Keywords: Carbon tetrachloride; Heparin, Low-molecular-weight; Kidney; Microscopy, Electron

Sıçan Böbrek Dokusunda Karbon Tetraklorürün Oluşturduğu Değişikliklere Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinin Etkisi

Aysel Kükner1, Bekir Uğur Ergür2, Fatma Töre3, Tülin Fırat1
1Department of Histology and Embryology Faculty of Medicine, Abant Izzet Baysal University, Gölköy-BOLU / Turkey
2Department of Histology and Embryology Faculty of Medicine, 9 Eylül University, Izmır, Turkey
3Department of Physiology Faculty of Medicine, Abant Izzet Baysal University, Gölköy-BOLU / Turkey

Amaç Karaciğer ve böbreğe toksik etkili olan karbontetraklorür (CCL4) sanayide sıklıkla kullanılmaktadır. Heparin, antitrombotik özelliğinin yanında, yapılan çalışmalarda antifibrotik olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada düşük doz CCL4 (0.25 ml/kg) uygulanan sıçanların böbrek dokularındaki değişiklikler ve düşük molekül ağırlıklı (DMA) heparinin buna etkisi inceyapı düzeyinde incelenmiştir.
Gereç and Yöntem: On sekiz adet erişkin erkek Spraque Dawley sıçandan rastgele 4 grup oluşturuldu: 1.Kontrol grubu: Zeytinyağı (1ml) intraperitoneal günaşırı uygulandı (n=4). 2.CCL4 grubu: 0,25ml/kg CCL4 1 ml zeytinyağı içinde, ip, günaşırı uygulandı (n=5). 3.CCL4 + Heparin grubu: 0,25ml/kg CCL4 uygulanan sıçanlara 180 IU/kg DMA heparin (Enoksaprin sodyum), her gün subkütan olarak son 3 hafta uygulandı (n=4). 4.DMA Heparin grubu: Üçüncü grupta uygulanan doz ve sürede Enoksaprin uygulandı (n=5). Sıçanlar 4 haftalık deney süresi sonunda sakrifiye edilerek böbrekler tartıldı ve doku örnekleri alınarak gluteraldehit ile tespit edildi. Ince kesitler Zeiss EM ile incelenerek görüntülendi. Değerlendirmede Kruskal-Wallis istatistik testi kullanıldı.
Bulgular: CCl4'ün, böbrek dokularında proksimal tübül mikrovillus yapısında bozulmaya, bazal girintilerin ve lizozom sayılarının artışına, kapiller genişlemelerine neden olduğu tespit edilmiştir. CCl4'le birlikte DMA heparin uygulanan gruptaki sıçanların böbrek yapıları normal morfolojiye yakın bulunmuştur.
Sonuç: Bu çalışmada düşük doz CCl4'ün böbrek glomerüllerinde ve proksimal tübül yapılarında minimal değişikliklere neden olduğu, enoksaprin uygulanan gruplardaki böbrek yapılarının ise kontrol grubuna benzediği tespit edilmiştir. Çalışmanın devamının yüksek doz CCl4'le yapılması planlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Böbrek; Düşük Moleküler Ağırlıklı Heparin; Elektron Mikroskobi

Aysel Kükner, Bekir Uğur Ergür, Fatma Töre, Tülin Fırat. The Effect of Low Molecular Weight Heparin on Kidney Tissue of Rats Exposed to Carbon Tetrachloride. Erciyes Med J. 2009; 31(4): 299-304

Corresponding Author: Tülin Fırat
LookUs & Online Makale