ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Prevalence of Gestational Diabetes among Pregnant Women Attending Erciyes University Medical Faculty [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2009; 31(4): 323-330

Prevalence of Gestational Diabetes among Pregnant Women Attending Erciyes University Medical Faculty

Cem Batukan, Cihan Gürel, Mahmut Tuncay Özgün, Mustafa Başbuğ
Department of Obstetrics and Gynecology Erciyes University Medical Faculty, Kayseri / Turkey

Objective: The aim of this study was to determine the prevalence of gestational diabetes at the obstetrics and gynecology department of the Erciyes University.
Patients and Methods: All pregnant women admitted for routine pregnancy follow-up between November 2006 and February 2008 were included in the study. Each patient received a 100g oral glucose tolerance test between 24 to 28 weeks of gestation. Maternal age, number of previous pregnancies, parity, weight, height, family history of diabetes and whether they delivered a macrosomic baby (? 4000g) were recorded.
Results: Mean maternal age was 28±5.5 (16-44) years. Mean parity was 1.1±1.2 (0-6); 171 patients (42%) were nullipara, 104 were primipara (26%) and 130 (32%) were multipara. The body mass index of the patients before pregnancy and at the time of 100g oral glucose tolerance test was 24.6±4.3 kg/m2 (16.6-40.7) and 27.8±4.3 kg/m2 (17.3-43.1), respectively. GDM prevalence of 405 patients according to the Carpanter-Coustan criteria was 11.4% (46 patients), whereas the prevalence according to the National Diabetes Data Group citeria was 6.2% (25 patients).
Conclusion: The GDM prevalence at our institution according to the Carpanter-Coustan and National Diabetes Data Group criteria was 11.4% and 6.2%, respectively.

Keywords: Prevalence of Gestational Diabetes among Pregnant Women Attending Erciyes University Medical Faculty

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine Başvuran Gebelerde Gestasyonel Diyabet Sıklığı

Cem Batukan, Cihan Gürel, Mahmut Tuncay Özgün, Mustafa Başbuğ
Department of Obstetrics and Gynecology Erciyes University Medical Faculty, Kayseri / Turkey

Amaç: Sunulan çalışma ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'ne başvuran gebelerde gestasyonel diyabet prevalansının saptanması amaçlandı.
Olgular ve Yöntem: Kasım 2006 ile Þubat 2008 tarihleri arasında rutin gebelik takibi için başvuran bütün gebeler çalışmaya dahil edildi. Her bir gebeye 24-28. gebelik haftaları arasında 100g oral glukoz tolerans testi yapıldı. Gebelerin yaşı, gebelik sayısı, paritesi, tartıları ve boyları, makrozomik bebek (? 4000g) doğum öyküsü, ailede diyabet öyküsü ile ilgili hikayesi kaydedildi.
Bulgular: Gebelerin yaş ortalaması 28±5,5 (16-44) yıl idi. Gebelerin ortalama paritesi 1,1±1,2 (0-6) olup, 171 gebe (% 42) nullipar, 104 gebe primipar (%26) ve 130 gebe (%32) multipar idi. Gebelerin gebelik öncesi ve 100g oral glukoz tolerans testinin yapıldığı sıradaki vücut-kütle indeksleri sırasıyla 24,6±4,3 kg/m2 (16,6-40,7) ve 27,8±4,3 kg/m2 (17,3-43,1) idi. Çalışmaya alınan 405 gebenin 46'sı (%11,4) ‘Carpanter-Coustan' kriterlerine göre; 25'i (%6,2) ‘National Diabetes Data Group' kriterlerine göre gestasyonel diyabet tanısı aldı.
Sonuçlar: Kliniğimize başvuran gebelerde gestasyonel diyabet prevalansı ‘Carpanter-Coustan' kriterlerine göre %11,4, ‘National Diabetes Data Group' kriterlerine göre %6,2 olarak bulundu.

Anahtar Kelimeler: Gestasyonel Diyabet; Prevalans; Risk faktörleri

Cem Batukan, Cihan Gürel, Mahmut Tuncay Özgün, Mustafa Başbuğ. Prevalence of Gestational Diabetes among Pregnant Women Attending Erciyes University Medical Faculty. Erciyes Med J. 2009; 31(4): 323-330

Corresponding Author: Cihan Gürel
LookUs & Online Makale