ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal Results of Antibiotic and Antibiotic+Steroid Treatment in Experimentally Otitis Media [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 1994; 16(2): 117-123

Results of Antibiotic and Antibiotic+Steroid Treatment in Experimentally Otitis Media

İsmail Külahlı1, Olgun Kontaş2, O Gazi Yiğitbaşı1, Yaşar Ünlü1, Bülent Sümerkan3, Şerif Ali Tekalan1
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Kayseri, Türkiye
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji, Kayseri, Türkiye
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji, Kayseri, Türkiye

Keywords: Experimental oti tis media, M anagement of otitis media with prednisone combined with antibiotic, Rat

Deneysel Otitis Mediada Antibiyotik ve Antibiyotik+Steroid Tedavisi Sonuçları

İsmail Külahlı1, Olgun Kontaş2, O Gazi Yiğitbaşı1, Yaşar Ünlü1, Bülent Sümerkan3, Şerif Ali Tekalan1
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Kayseri, Türkiye
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji, Kayseri, Türkiye
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji, Kayseri, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Deneysel otitis media, Otitis mediada steroid+ antibiyotik tedavisi, Rat

İsmail Külahlı, Olgun Kontaş, O Gazi Yiğitbaşı, Yaşar Ünlü, Bülent Sümerkan, Şerif Ali Tekalan. Results of Antibiotic and Antibiotic+Steroid Treatment in Experimentally Otitis Media. Erciyes Med J. 1994; 16(2): 117-123

Corresponding Author: İsmail Külahlı
LookUs & Online Makale