ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal Primary Hepatic Amyloidosis: Clinical Features and Pathologic Findings in Six Cases [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2007; 29(6): 451-455

Primary Hepatic Amyloidosis: Clinical Features and Pathologic Findings in Six Cases

Hülya Akgün1, Alper Yurci2, Işın Soyuer1, Tahir Ercan Patıroğlu1
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

Keywords: Amyloidosis, Hepatomegaly, Patologic

Primer Hepatik Amiloidozis: Altı Olgunun Klinik ve Patolojik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Hülya Akgün1, Alper Yurci2, Işın Soyuer1, Tahir Ercan Patıroğlu1
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Amiloidozis, Hepatomegali, Patolojik

Hülya Akgün, Alper Yurci, Işın Soyuer, Tahir Ercan Patıroğlu. Primary Hepatic Amyloidosis: Clinical Features and Pathologic Findings in Six Cases. Erciyes Med J. 2007; 29(6): 451-455

Corresponding Author: Hülya Akgün
LookUs & Online Makale