ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal The Role of Parental Attitudes About Sexuality in The Genesis of Psychiatric Disorders [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 1994; 16(2): 130-136

The Role of Parental Attitudes About Sexuality in The Genesis of Psychiatric Disorders

Fikret Aldanmaz, Aslan Oğuz, Semra Dündar
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri, Kayseri, Türkiye

Keywords: Parental attitudes, Sexuality, Psychiatric disorders

Cinsellik Konusundaki Anababa Tutumlarının Psikiyatrik Hastalıkların Oluşmasındaki Rolü

Fikret Aldanmaz, Aslan Oğuz, Semra Dündar
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri, Kayseri, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Anababa tutumları, Cinsellik, Psikiyatrik hastalıklar

Fikret Aldanmaz, Aslan Oğuz, Semra Dündar. The Role of Parental Attitudes About Sexuality in The Genesis of Psychiatric Disorders. Erciyes Med J. 1994; 16(2): 130-136

Corresponding Author: Fikret Aldanmaz
LookUs & Online Makale