ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal Solid Pseudopapillary Carcinoma of Pancreas: A Case Report [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2007; 29(6): 474-477

Solid Pseudopapillary Carcinoma of Pancreas: A Case Report

Yeşim Yıldırım1, Şeniz Sarıtaş2, Özgür Özyılkan1, Beyhan Demirhan3
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahiliye Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi,Patoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Keywords: Padenoma, Pacreatic Neoplasms, Pancreas

Solid Psödopapiller Pankreas Karsinomu: Bir Olgu Sunumu

Yeşim Yıldırım1, Şeniz Sarıtaş2, Özgür Özyılkan1, Beyhan Demirhan3
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahiliye Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi,Patoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Adenom, Pankreas Neoplazmları, Pankreas

Yeşim Yıldırım, Şeniz Sarıtaş, Özgür Özyılkan, Beyhan Demirhan. Solid Pseudopapillary Carcinoma of Pancreas: A Case Report. Erciyes Med J. 2007; 29(6): 474-477

Corresponding Author: Yeşim Yıldırım
LookUs & Online Makale