ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal A Case of Arterial Embolism in Upper and Lower Extremities in a Patient with Factor V Leiden Mutation and Pseudoprotein S Deficiency [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2009; 31(4): 344-348

A Case of Arterial Embolism in Upper and Lower Extremities in a Patient with Factor V Leiden Mutation and Pseudoprotein S Deficiency

Dicle Kocaoğlu1, Erdem Akbal1, Mustafa Altınbaş2
1Department of Internal Medicine Yıldırım Beyazıt Traning and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Medical Oncology, Erciyes University Medical Faculty, Kayseri, Turkey

Thrombosis occurs as a result of factors which is also known as Virchow’s triad. Virchow’s triad comprises venous stasis, hypercoagulability and endothelial damage. Thromboembolism is mostly due to acquired thrombophilia. However there are a number of hereditary thrombophilias factor V Leiden mutation being the most common among them. Hereditary thrombophilias lead mainly to venous thrombosis and rarely to arterial thrombosis. We are given below a case with arterial thromboembolism in the upper and lower extremities, congestive heart failure, pseudo protein-S deficiency and factor V-Leiden mutation.

Keywords: Embolism, Factor V Leiden; Mutation; Protein S Deficiency

Faktör V Leiden Mutasyonu ve Psödoprotein S Eksikliği Olan Arteriyel Embolizmle Seyreden Bir Olgu

Dicle Kocaoğlu1, Erdem Akbal1, Mustafa Altınbaş2
1Department of Internal Medicine Yıldırım Beyazıt Traning and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Medical Oncology, Erciyes University Medical Faculty, Kayseri, Turkey

Tromboz Virchow triadı olarak bilinen damar duvarı değişiklikleri, kan akımındaki bozukluklar ve kan yapısındaki değişiklikler sonucu oluşmaktadır. Tromboza eğilim oluşturan durumların çoğu edinseldir. Kalıtsal tromboz nedenlerine ise nadiren rastlanır. Tromboembolik olaylarda en sık rastlanan kalıtsal bozukluk faktör V Leiden mutasyonudur. Kalıtsal risk faktörlerine bağlı komplikasyonlar sıklıkla venöz tromboembolik olaylar olarak gözlenmektedir. Arteriyel tromboembolik olaylara nadiren rastlanır. Bu makalede üst ve alt ekstremitede arteriyel tromboz saptanan, faktör V Leiden mutasyonu ve psödo protein S eksiliği olan bir olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Emboli, Faktör V Leiden; Mutasyon; Protein S eksikliği

Dicle Kocaoğlu, Erdem Akbal, Mustafa Altınbaş. A Case of Arterial Embolism in Upper and Lower Extremities in a Patient with Factor V Leiden Mutation and Pseudoprotein S Deficiency. Erciyes Med J. 2009; 31(4): 344-348

Corresponding Author: Erdem Akbal
LookUs & Online Makale