ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal The in-vitro Rezistance of Mycobacterium Tuberculosis Strains to Some Antituberculotios [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 1994; 16(2): 162-166

The in-vitro Rezistance of Mycobacterium Tuberculosis Strains to Some Antituberculotios

Mustafa Özcan1, Ramazan Demir2, İnci Gülmez2, Mustafa Özesmi2, Şir Ahmet Fazlı1
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji, Kayseri, Türkiye
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi, Kayseri, Türkiye


Mycobacterium Tuberculosis Suşlarının Bazı Antitüberkülotiklere in-vitro Resistans Durumu

Mustafa Özcan1, Ramazan Demir2, İnci Gülmez2, Mustafa Özesmi2, Şir Ahmet Fazlı1
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji, Kayseri, Türkiye
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi, Kayseri, Türkiye


Mustafa Özcan, Ramazan Demir, İnci Gülmez, Mustafa Özesmi, Şir Ahmet Fazlı. The in-vitro Rezistance of Mycobacterium Tuberculosis Strains to Some Antituberculotios. Erciyes Med J. 1994; 16(2): 162-166

Corresponding Author: Mustafa Özcan
LookUs & Online Makale