ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal Dysphagia Caused by Giant Esophageal Fibrolipoma: Imaging Findings [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2009; 31(4): 349-353

Dysphagia Caused by Giant Esophageal Fibrolipoma: Imaging Findings

Mecit Kantarcı1, Selim Doganay2
1Department of Radiology Faculty of Medicine, Atatürk University, Erzurum, Turkey
2Department of Radiology Erciyes University, Faculty of Medicine, Kayseri, Turkey

A 44-year-old woman presented to our hospital with progressive dysphagia and weight loss of 1 year. CT scan showed a large mass consisting of fatty tissue anterior to the thoracic vertebra. The differential diagnosis involved esophageal lipoma, tumor, and paraesophageal herniation. Axial CT images are not appropriate for precise detection of the continuity. However coronal or sagittal plane MR images are reliable for this purpose. Thus, multiple plane imaging is very important and necessary for correct diagnosis. The mass was diagnosed as giant fibrolipoma of the esophagus

Keywords: Dysphagia; esophagus; lipoma; magnetic resonance

Disfajiye Neden Olan Dev Özefagial Fibrolipom: Görüntüleme Bulguları

Mecit Kantarcı1, Selim Doganay2
1Department of Radiology Faculty of Medicine, Atatürk University, Erzurum, Turkey
2Department of Radiology Erciyes University, Faculty of Medicine, Kayseri, Turkey

Kırk dört yaşında kadın olgu ilerleyici disfaji ve son 1 yıldır kilo kaybı şikayetleri ile kliniğimize başvurdu. Bilgisayarlı tomografi (BT) incelemede torasik vertebra ön komşuluğunda yağ içeren kitle tespit edildi. Ayırıcı tanıda özefagial lipom, tümör ve paraözefagial herni düşünüldü. Axial BT kesitleri kitle devamlılığını göstermede yeterli olmayıp koronal ve sagital plan (multiplanar) manyetik görüntüleme sekanslarının önemi ve doğru tanıda gerekliliği görüldü. Kitle dev özefagial fibrolipom tanısı aldı.

Anahtar Kelimeler: Disfaji; Lipom; Manyetik Rezonans; Özefagus

Mecit Kantarcı, Selim Doganay. Dysphagia Caused by Giant Esophageal Fibrolipoma: Imaging Findings. Erciyes Med J. 2009; 31(4): 349-353

Corresponding Author: Selim Doganay
LookUs & Online Makale