ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal Effects of Unilateral Torsion on Both Testicular Tissues [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 1995; 17(2): 148-154

Effects of Unilateral Torsion on Both Testicular Tissues

Recep Kutlubay, Erdoğan Gürsoy
Erciyes University Faculty of Medicine, Kayseri


Tek Taraflı Torsiyonun Her İki Testis Dokusu Üzerine Etkileri

Recep Kutlubay, Erdoğan Gürsoy
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri


Recep Kutlubay, Erdoğan Gürsoy. Effects of Unilateral Torsion on Both Testicular Tissues. Erciyes Med J. 1995; 17(2): 148-154

Corresponding Author: Recep Kutlubay, Türkiye
LookUs & Online Makale