ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal Primary Adenocarcinoma of The Fallopian Tube: A Case Report [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2004; 26(4): 197-200

Primary Adenocarcinoma of The Fallopian Tube: A Case Report

Mehmet A. Osmanagaoğlu1, Selen Osmanagaoğlu2, Hasan Bozkaya1
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum, Trabzon
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Trabzon

We report on a 75-year-old postmenopausal woman with primary fallopian tube carcinoma confined to the left fallopian tube in stage IA-2, who is alive without evidence of the disease 3 years after total abdominal hysterectomy, bilateral salpingo- oophorectomy, total omentectomy, pelvic and paraaortic lynph node dissect ions were performed. Histopathological examination revealed a poorly differentiated (grade 3) papillary serous adenocarcinoma of the left fallopian tube. Adjuvant irradiation was performed. Primary fallopian cancer should be suspected by the clinician, even if the presenting symptoms are atypical and the primary treatment remains surgical resection followed by adjuvant chemotherapy or radiation. Appropriate therapy for each stage of the disease should be defined, and further studies are required to better depict the clinical course and prognostic factors.

Keywords: Diagnosis, Fallopian tube neoplasms, therapy

Primer Tuba Uterina Kanseri: Bir Olgu Sunumu

Mehmet A. Osmanagaoğlu1, Selen Osmanagaoğlu2, Hasan Bozkaya1
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum, Trabzon
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Trabzon

Total abdominal histerektomi, bilateral salpingoooferektomi, total omentektomi, pelvik ve paraaortik lenf nodu disseksiyonu sonrası 3 yıldır hastalık belirtisi göstermeden sağ kalmış, sol tubadan köken alan, evre IA-2, primer tuba karsinomlu 75 yasında ve postmenopozal dönemde olan bir olguyu sunmak istedik. Histopatolojik olarak sol tubadan köken alan, az diferansiye, seröz papiller adenokarsinoma tespit edildi. Adjuvan radyoterapi verildi. Spesifik semptomları olmamasına rağmen klinisyen primer tuba kanserinden şüphe etmelidir. Primer tedavisi halen cerrahi olup sonrasında adjuvan kemoterapi veya radyoterapi önerilmektedir. Klinik seyir, prognostik faktörleri daha iyi tanımlayacak yeni çalışmalara gereksinim olduğu gibi hastalığın her evresine göre uygun tedavi belirlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Primer tuba kanseri, Tanı, Tedavi

Mehmet A. Osmanagaoğlu, Selen Osmanagaoğlu, Hasan Bozkaya. Primary Adenocarcinoma of The Fallopian Tube: A Case Report. Erciyes Med J. 2004; 26(4): 197-200

Corresponding Author: Mehmet A. Osmanagaoğlu
LookUs & Online Makale