ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal Subclavian Vein Catheterization in Critically Surgical Patients: A Prospective Study of 200 Consecutive Insertions [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 1994; 16(2): 104-110

Subclavian Vein Catheterization in Critically Surgical Patients: A Prospective Study of 200 Consecutive Insertions

Ömer Şakrak1, Cem Terzi2, Taner Kale2, Mahir Özmen2, Nuri Aydın Kama2
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana­bilim Dalı, Kayseri, Türkiye
2Ankara Numune Hastanesi, Genel Cerrahi, Ankara, Türkiye

Keywords: Subclavian vein, Catheteterizaıion, Critically surgical patients

Kritik Cerrahi Hastalarda Subklavian Ven Kateterizasyonu: 200 Vakalık Prospektif Bir Çalışma

Ömer Şakrak1, Cem Terzi2, Taner Kale2, Mahir Özmen2, Nuri Aydın Kama2
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana­bilim Dalı, Kayseri, Türkiye
2Ankara Numune Hastanesi, Genel Cerrahi, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Subklavian ven, Kateterizasyon, Kritik cerrahi hastalar

Ömer Şakrak, Cem Terzi, Taner Kale, Mahir Özmen, Nuri Aydın Kama. Subclavian Vein Catheterization in Critically Surgical Patients: A Prospective Study of 200 Consecutive Insertions. Erciyes Med J. 1994; 16(2): 104-110

Corresponding Author: Ömer Şakrak
LookUs & Online Makale