ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal A Concise Review: Antioxidant Effects and Bioactive Constituents of Grape [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2009; 31(4): 369-375

A Concise Review: Antioxidant Effects and Bioactive Constituents of Grape

Aysun Çetin1, Osman Sağdıç2
1Department of Clinical Biochemistry, Erciyes University, Kayseri - Turkey
2Food Engineering Faculty of Engineering, Erciyes University

Grape (Vitis Vinifera), one of the most widely consumed fruit worldwide, contain many bioactive constituents including flavonoids, polyphenols,anthocyanins and stibene derivatives resveratrol. Scientific studies have shown that grape extracts especially grape seed and skin have biological and therapeutic effects such as antioxidative, anticarcinogenic, antimicrobial, antiviral, antiaging, antiinflammatory, antidiabetic activities as well as having cardioprotective, hepatoprotective and neuroprotective effects. These results confirm that grapes widely accepted as benefical for human health to treat and prevent from diseases. This review focuses on the bioactive components and antioxidative effects of grape.

Keywords: Antioxidants; free radicals; Vitis Vinifera

Üzümün Biyoaktif Bileşenleri ve Antioksidan Etkileriyle İlgili Kısa Bir Derleme

Aysun Çetin1, Osman Sağdıç2
1Department of Clinical Biochemistry, Erciyes University, Kayseri - Turkey
2Food Engineering Faculty of Engineering, Erciyes University

Bütün dünyada yaygın olarak en çok tüketilen meyvelerden biri olan üzüm (Vitis Vinifera) flavanoidler, polifenoller, antosiyaninler ve stilben derivesi rezveratrol gibi pekçok biyoaktif bileşeni içermektedir. Özellikle üzüm çekirdeği ve kabuğu gibi üzüm özütlerinin kardioprotektif hepatoprotektif,nöroprotektif etkilerinin yanısıra antioksidan, antikarsinojenik, antimikrobiyal antiviral, antiaging, antiinflamatuar, antidiyabetik aktivitelerinin olduğu yapılan bilimsel çalışmalar ile gösterilmiştir. Bulgular hastalıklardan korunmada ve tedavide üzümün insan sağlığı için faydalı olduğunu doğrulamaktadır. Bu derlemede üzüm ve biyoaktif bileşenlerinin antioksidan etkilerine odaklanılmıştır

Anahtar Kelimeler: Antioksidanlar; Serbest Radikaller; Üzüm meyvesi

Aysun Çetin, Osman Sağdıç. A Concise Review: Antioxidant Effects and Bioactive Constituents of Grape. Erciyes Med J. 2009; 31(4): 369-375

Corresponding Author: Aysun Çetin
LookUs & Online Makale