ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal Evaluation of the Sustained Damage in Brain and Heart Tissues of Rats Following Inhalation of Chlorine Gas and the Efficiency of N-acetylcysteine [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2009; 31(4): 293-298

Evaluation of the Sustained Damage in Brain and Heart Tissues of Rats Following Inhalation of Chlorine Gas and the Efficiency of N-acetylcysteine

Erdoğan M. Sözüer1, Figen Öztürk2, Ibrahim Öküzceli1, Levent Avşaroğlu1, Okhan Akdur1, Polat Durukan1, Sabahattin Muhtaroğlu3, Seda Özkan1
1Department of Emergency Medicine Faculty of Medicine, Erciyes University, Kayseri – Turkey
2Department of Pathology, Erciyes University, Kayseri, Türkiye
3Department of Biochemistry Faculty of Medicine, Erciyes University, Kayseri – Turkey

Purpose: Determination of the sustained damage in brain and heart tissues of rats due to exposure to chlorine gas inhalation and investigation of the role of N-acetylcysteine over that damage.
Material and Methods: A total of 50 rats were split into 5 groups all of which contained 10 rats. No treatment was applied to the Group 1. Group 2 and 3 consisted 6th hour control and N-acetylcysteine groups, respectively; whereas Group 4 and 5 were enrolled as the 24th hour control and N-acetylcysteine groups, respectively. Rats were subjected to inhalation of 200 ppm chlorine gas for 20 minutes. Following chlorine gas inhalation, intraperitoneal 40 mg/kg N-acetylcysteine was administered to N-acetylcysteine groups. Same dose of N-acetylcysteine was given again 3 hours later via the same route.
Results: While there was no damage in the brain tissue at the 6th hour (p>0.05), there was a damage at the 24th hour (p<0.01). No damage was determined in the heart tissue at 6th and 24th hours (p>0.05). Histologically, N-acetylcysteine was observed to repair the damage in brain tissue which occurred at the 24th hour (p<0.01).
Conclusion: Damage occurs in brain tissue at the 24th hour following chlorine gas inhalation. N-acetylcysteine can reduce that damage in experimental animal model.

Keywords: N-acetylcysteine, Brain Injuries; Chlorine gas; Rats

Klor Gazı Solutulan Ratların Beyin Ve Kalp Dokusunda Oluşan Hasarın İncelenmesi ve N-Asetilsistein'in Etkinliği

Erdoğan M. Sözüer1, Figen Öztürk2, Ibrahim Öküzceli1, Levent Avşaroğlu1, Okhan Akdur1, Polat Durukan1, Sabahattin Muhtaroğlu3, Seda Özkan1
1Department of Emergency Medicine Faculty of Medicine, Erciyes University, Kayseri – Turkey
2Department of Pathology, Erciyes University, Kayseri, Türkiye
3Department of Biochemistry Faculty of Medicine, Erciyes University, Kayseri – Turkey

Amaç: Bu çalışmada klor gazı solutulan ratların, beyin ve kalp dokusunda oluşan hasarı tespit etmek ve bu hasar üzerine N-asetilsistein'in etkinliğini araştırmak amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntemler: Elli rat 10'arlı 5 gruba ayrıldı. Grup 1'e hiçbir şey verilmedi. Grup 2 ve grup 3, sırası ile 6. saat kontrol ve N-asetilsistein grubu, grup 4 ve grup 5, sırası ile 24. saat kontrol ve N-asetilsistein grubu olarak alındılar. Ratlara 20 dakika süreyle 200 ppm klor gazı solutuldu. N-asetilsistein gruplarına klor gazı verildikten sonra intraperitoneal olarak 40 mg/kg N-asetilsistein uygulandı. Aynı doz N-asetilsistein 3 saat sonra aynı yol ile tekrar verildi.
Bulgular: Beyin dokusunda 6. saatte herhangi bir hasar tespit edilmez iken (p>0,05) 24. saatte hasar gözlendi (p<0,01). Kalp dokusunda 6. ve 24. saatte hasar tespit edilmedi (p>0,05). Histopatolojik olarak N-asetilsistein'in 24. saatte beyin dokusunda oluşan hasarı düzelttiği görüldü (p<0,01).
Sonuç: Klor gazı inhalasyonu sonrasında beyin dokusunda 24. saatte hasar ortaya çıkmaktadır. Oluşan hasarı deneysel hayvan modelinde N-asetilsistein azaltabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Asetilsistein, Beyin Hasarı; Klor; Ratlar

Erdoğan M. Sözüer, Figen Öztürk, Ibrahim Öküzceli, Levent Avşaroğlu, Okhan Akdur, Polat Durukan, Sabahattin Muhtaroğlu, Seda Özkan. Evaluation of the Sustained Damage in Brain and Heart Tissues of Rats Following Inhalation of Chlorine Gas and the Efficiency of N-acetylcysteine. Erciyes Med J. 2009; 31(4): 293-298

Corresponding Author: Okhan Akdur
LookUs & Online Makale